UBAP'a hoş geldiniz.
Anasayfaya Git
Konularla ilgili soru ve cevapları görmek için aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayınız.
tescil İşlemleri

  Tarih : | 21.10.2009 16:38:00

Soru : 2005 yılından itibaren vergi mükellefi serbest avukat olarak çalışmaktayken usulüne uygun vergi kapanışını yaptıktan sonra 31.03.2008 tarihinde askere (yedeksubay) gittim. Vergi açılışımı yapmadan, 01.10.2009 tarihinden itibaren kadrolu özel kurum avukatı olarak göreve başladım. Tescil ile ilgili benim yapmam gereken birşey var mıdır?

Yanıt : Verdiğiniz bilgilerden yedek subaylık hizmetinizden sonra 1.10.2009 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun (4/1-a) maddesi kapsamında çalışmaya başladığınız anlaşılmaktadır. Bu statüde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil ettirilmesi yükümlülüğü işverenlerine aittir. Sigortalı da işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunabilmektedir. Ancak sigortalının bu süre içinde bildirimde bulunmamasının bir cezası yoktur.

  Tarih : | 3.06.2009 15:52:00

Soru : Özel bir bankada kadrolu avukat olarak çalıştıktan sonra 31/10/2008 itibarıyle SSK.dan emekli oldum. Mart/2009'dan itibaren emekli aylığı almaya başladım. Şubat/2009 tarihinde vergi açılışımı yaparak serbest avukatlığa başladım. Emekli aylığımdan sosyal güvenlik destekleme primi kesilecek mi? Bunun için yapmam gereken bir işlem, başvuru var mi? Zira bugüne kadar kendiliğinden emekli maaşımdan böyle bir kesinti olmadı. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Yanıt : 5510 sayılı Kanuna göre, emekli aylığı almakta olan ve serbest avukatlık faaliyetini sürdürenlerin emekli aylıklarından 2009 yılında yüzde 13 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekir. Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun bulunduğunuz yerdeki il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine baş vurmanız önerilir.

  Tarih : | 11.03.2009 22:28:00

Soru : Prim Ödemelerimiz eskisi gibi devam ettiğinden 4/1-a kapsamında sigortalılığımız devam ettiği için 4/1-b kapsamına alınma talebimiz reddedilmişti. SGK İl Müd.ne bizzat yaptığımız başvuruda şifahi olarak tarafımıza söylenen şu oldu.
Halen sigorta pirimlerini düzenli olarak ödemeye devam ettiğimiz sürece 4/1-a kapsamındaki haklarımız korunuyormuş.
Ancak pirim ödemelerimizi 1 ay dahi aksattığımız anda 4/1-a kapsamından çıkıyormuşuz. Tekrar pirim ödemeye (Sözkonusu 1 aylık aksatmadan sonra)başladığımız andan itibaren 4/1-b kapsamına alınıyormuşuz.
Tarafımıza verilen cevap bu oldu. Bizim açımızdan yasal bir ceap değil tabii, ancak 4/1-a kapsamında kalmamız mı daha avantajlı, yoksa 4/1-b kapsamına alınmamız mı ? 1 aylık prim ödemeyi aksattığımızda 4/1-b kapsamına alınmamız bize ödül mü? Yoksa ceza mı?

Yanıt : Serbest avukatların topluluk sigortası yoluyla Sosyal Sigortalara (Yeni yasaya göre 4/1-a) tabi tutulmasını sağlayan yasa hükümleri 5510 sayılı Kanunla ve 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, topluluk sigortasına kayıtlı gelir vergisi mükellefi serbest avukatlar aynı tarih itibariyle yasanın (4/1-b) maddesi kapsamına alınmışlardır. Dolayısıyla 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalılığınızın 4/1-a maddesi kapsamında sürdürülmesi yasal olarak mümkün değildir.

  Tarih : | 14.02.2009 12:23:00

Soru : SGY 4-b kapsamına alınmak üzere vermiş olduğum bildirgeye SGK dan gelen cevapta topluluk sigortası prim ödemelerim devam ettiğinden sigortalılığınız 4-a kapsamında devam edecektir diye 4-b kapsamına alınma talebiniz reddedilmiştir diye cevap yazısı geldi.
Prim ödemelerimiz ne şekilde yapacağımız konusunda hiçbir açıklama olmadığı için eskisi gibi primlerimi banka aracılığı ile ödedim.Oradada da diğer şekillerde ödeme yapamadığımız için topluluk sigoratsı ödemesi şeklinde ödemelerimizi devam ettirdim, primlerimi de aylık gelir miktarıma göre yatırdım.Bu 4-b kapsamına alınmamıza herhalde engel ki? Talebimiz reddedildi.Ancak 4-b kapsamında sayılacağımız yasal zorunluluk iken talebimizin red gerekçesi yasal mı?

Yanıt : Serbest avukatların sigortalılıklarının topluluk sigortası yoluyla sağlanmasına ilişkin 1136 sayılı Avukatlık Kanunundaki hükümler ile 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve sebest avukatlar aynı tarih itibariyla 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla sigortalılığınızın 4/1-a maddesi kapsamında sürdürülmesine yasal olanak yoktur. Bir yanlış anlama olasılığına karşı Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı bulunduğunuz İl Müdürlüğü ile şahsen başvurmanız yararlı olacaktır.

  Tarih : | 19.01.2009 00:58:00

Soru : 16.01.1984 tarihinde stajımı tamamladım. 01.4.1984 de askere gideceğim için vergi mükkellefi olmadım ve baroya SSK girişim için başvurmadım, barom da o tarihte SSK'na işe giriş bildirgesi vermemiş, kayıtlı olduğum baronun şimdi, ilk işe giriş tarihimin 16.01.1984 olduğuna dair işe giriş bildirgesi göndermesi halinde SGK ilk işe giriş tarihimi 16.01.1984 olarak düzeltir mi? Doğum tarihim 31.01.1957, Ocak 2009 itibariyle de prim ödeme gün sayım 8055 olduğuna göre Ocak 2009 da emekli olabilir miyim ? Teşekkürler...

Yanıt : Serbest çalışan avukatların sigortalılığı 1.10.2008 tarihine kadar baro başkanlıkları ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılan topluluk sigortası sözleşmeleri ile sağlanmıştır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mülga 186 ncı maddesi ve sözleşme hükümlerine göre serbest avukatlar baroya kaydedildikleri tarihten itibaren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına zorunlu olarak tabi tutulmuşlardır.

Bu yasal zorunluluk nedeniyle sigortalılığınızın 16.1.1984 tarihinden başlatılması ve baroya kayıtlı olduğunuz süreye ilişkin topluluk sigortası primlerinizin Kurumca tahakkuk ettirilerek tahsil olunması gerektiği değerlendirilmekte ise de bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunca karar verilmesi gerekeceğinden, baroya kayıt tarihinizi gösteren belgeyle birlikte Kurumun ilgili İl Müdürlüğüne baş vurmanız gerekir.

Sigortalılık başlama tarihinizin 16.1.1984 olduğu kabul ediirse, emekli olabilmeniz için 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşınızı doldurmuş ve en az 5225 gün prim ödemiş olmanız şartları aranacaktır.

  Tarih : | 8.01.2009 22:35:00

Soru : Merhaba,
Ben,5510sy kanun yürürlüğe girdikten sonraki bir tarihte İstanbul barosundan ruhsat alarak kanunun 4/b maddesi kapsamında çalışmaya başladım.01.12.2008 tarihinde vergi dairesine başvurarak vergi mükellefi oldum.TBB'nin internet sitesindeki SGK ile ilgili duyurularda 01.10.2008 tarihinden sonra kendi hesabına çalışmaya başlayacak avukatlar için 4/b sigortalılık tescil bildirimlerinin ilgili vergi dairesince yerine getirileceği. avukatların ayrıca bir bildirimde bulunmayacakları ilan edilmiştir.Fakat 01.12.2008 tarihinden bu yana SGK'nın internet sayfasında yaptığım sorgulamalarda bağkur kaydım bulunamamaktadır.08.01.2009 tarihinde vergi daireme giderek bağkur işe başlama bildirimimin kurumca yerine getirilmesi gerektiğini , benim ayrıca bildirimde bulunmayacağımı söyledim:onlarsa vergi dairesinin böyle bir görevi olmadığını söylediler.Yani kanundan haberdar değiller yada uygulamıyorlar.Bu durumda ne yapmalıyım,bağkura gidip bizzat işe giriş bildiriminde bulunmalımıyım? Vergi dairesi görevini yerine getirmez ve bende bildirimde bulunmazsam daha sonra gecikmeden dolayı doğacak cezalardan mesul olacak mıyım?

Yanıt : 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve ilgili tebliğe göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların, ilgili vergi dairesince mükellefiyetin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bu mükellefiyetin vergi dairesince yerine getirilmemesi halinde sigortalıya ceza uygulanacağı hususunda yasada hüküm bulunmamaktadır.

  Tarih : | 26.12.2008 21:48:00

Soru : avukatlık ruhsat tarihim 05.10.2004. 2005 haziran ayından beri serbest avukatlık yapmaktayım.Topluluk sigortasına girişim baro tarafından yapılmadığı gibi bugüne dek hiç topluluk sigortası primi de ödemedim.benim sorularım: 1-31.12.08 e kadar kuruma bildirim yapmak zorunluluğum varmı,bildirim yapmazsam bir cezai yaptırımla karşılaşırmıyım?
2-şayet kuruma bildirim yapıp da 5510 s. kanuna göre primlerimi ödemeye başlarsam(geçmiş topluluk sigortası primlerimi ödemediğim halde) sağlık yardımından yararlanabilirmiyim?

Yanıt : 5510 sayılı Kanuna göre, gelir vergisi mükellefi serbest avukatlar 1.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayıldığından, bu tarihte topluluk sigortasına devam etmekte olanların yeni statülerine göre tescil işlemleri topluluk sigortası kayıtları esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmaktadır.

Topluluk sigortası kaydınız bulunmadığına göre tescil işleminizin yapılabilmesi için Baronuza ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bulunduğunuz yerdeki İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında sigortalı sayılanların sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 gün prim ödemiş olmaları ve 60 günden fazla prim borçları bulunmaması gerekmektedir.

  Tarih : | 5.12.2008 13:31:00

Soru : Kanunun geçici maddesine göre 31.12.2008 tarihine kadar işe giriş bildirgesi verilmemesinin hukuki sonuçları nelerdir? Bir hak kaybına sebebiyet verir mi?

Prime esas kazanç beyan edilmeden, alt ve üst sınırlar arasında (alt sınırın üstünde) bir primi her ay ödemek yeterli olur mu? Bir sakınca içerir mi?

Yanıt : 01.10.2008 tarihinde topluluk sigortasına devam etmekte olan gelir vergisi mükellefi serbest avukatların 5510 sayılı Kanunun (4/1-b) maddesi kapsamında tescil işlemlerinin, topluluk sigortası kayıtlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması gerektiğinden işe giriş bildirgesi verilmemesinin hak kaybı yaratması mümkün olamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca 23.11.2008 tarihli 27063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 7 nci maddesine göre prime esas kazanç beyanında bulunmanız gerekir.

  Tarih : | 29.11.2008 09:53:00

Soru : Gelir vergisi mükellefi olarak serbest avukatlık yapmaktayım.Önceden topluluk sigortası mensubu iken son 3 yıldır müvekkilim olan şirketten SSK. sigortalısı olarak primlerim ödenmektedir. 5510 sayılı yasa değişikliğinden sonra aynı sigortalılığı devam ettirmemde yasal sakınca varmı?

Yanıt : Sigortalısı bulunduğunuz şirketten kesintisiz prim ödendiği sürece sigortalılığınız aynı statüde devam eder. Kesintiye uğradığı takdirde serbest avukatlık faaliyetiniz nedeniyle Kanunun 4/1-b maddesi kapsamına alınmanız gerekir.

  Tarih : | 28.11.2008 15:46:00

Soru : 23.09.2007 tarihine kadar topluluk sigortasına tabi olarak prim ödedim. O tarihten itibaren topluluk sigortasını durdurdum.Bu kere 506 sayılı yasaya tabi olarak bir işveren yanında kısmi zamanlı hizmet sözleşmesi ile avukatlık yapmaktayım.primlerimi işveren yatırıyor.kısmi zamanlı olduğı için Aynı zamanda serbest büromuda kapatmadım. Bu durumda herhangi bir bildirimde bulunmam gerekirmi?

Yanıt : 5510 sayılı Kanuna göre aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olacak şekilde çalışanların önce başlayan sigortalılık statüsü geçerli olmakta ve bu statüdeki sigortalılığı kesintiye uğramadığı sürece devam etmektedir. Kesintiye uğraması halinde ise diğer sigortalılık statüsü devreye girmektedir

  Tarih : | 27.11.2008 16:28:00

Soru : 10 yıldır topluluk sigortasına bağlı olarak pirim ödemekteyim. Çıkan kanun ve yayınlanan bildiri de 4/1-a-b beyannamesi verileceği ve süreli olduğu belirtilmiştir. ancak kuruma yapmış olduğum başvuruda bu belge alınmamaktadır. ayrıca yeni kanunla pirim oranı artmış bulunmaktadır (kanun öncesi 920-YTL beyanla %25 yani 230 YTL pirim ödüyordum).
bu halde
1- bu beyannameyi nasıl vereceğiz
2- oran değiştiği için beyan 920-YTL olmasına rağmen yine 230-YTL mi yoksa %33,5 yani 308,20-YTL mi ödeyeceğim.
Saygılarımla

Yanıt : Serbest çalışan avukatların 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında tescil işlemleri topluluk sigortası kayıtları esas alınarak Kurumca yapılacaktır. İlgili avukatlar tarafından verilecek işe giriş bildirgeleri topluluk sigortası kayıtlarını doğrulamak amacını taşımakta olup bu belgenin verilmemesi tescil işleminin yapılmasına engel oluşturmamaktadır.

Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan avukatlardan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi dışında ayrıca yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası ve yüzde 1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi alınacağından toplam prim oranı yüzde 33,5 olmaktadır.

  Tarih : | 27.11.2008 11:42:00

Soru : Sigortalı işe giriş bildirgesinin 31.12.2008 tarihine kadarverilmesi zorunluluğu getirilmiş.Ben 01.01.2009 günü emekliliğe hak kazanıyorum. İşe giriş bildirgesi vermem zorunlu mu?Eskisi gibi prim ödemeye devam edebilir miyim?

Yanıt : Topluluk sigortasına devam eden serbest avukatların tescil işlemleri topluluk kayıtları esas alınarak Kurum tarafından yapıldığından, işe giriş bildirgesi vermemeniz bir sorun yaratmayacaktır.

  Tarih : | 27.11.2008 07:05:00

Soru :
1. dereceden hakim emeklisiyim yani emekli sandığına bağlıyım. serbest avukatlık yapıyorum ama ssk ya da bağkura başvurmuşluğum ve daha önceden herhangi bir prim ödeme durumum yoktu. bu kesintinin sebebini ve beni etkilemesi hususunu çözemedim. bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler.

Yanıt : 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek 20 nci maddesine 4956 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkraya göre, T.C. Emekli Sandığından emekli aylığı almakta iken ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun Geçici 14 üncü maddesine göre de yeniden belirlenen oranlar üzerinden destek primi uygulamasının sürdürülmesi gerekmektedir.

Başa Dön
prim ödeme İşlemleri
Diğer
sağlık yardımları
emeklilik

 

Avukatların sosyal güvenlik sorunlarıyla ilgili çalışmalar